ઉઘરાણાની હદમાં હદ પાર કરતાં કિન્નરે આત્મહત્યા કરી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.