ઉજ્જૈનના ઓખલેશ્વર તથા ચક્રતીર્થ સ્મશાનમાં અષ્ટ મહાભૈરવ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.