ઉત્તર ગુજરાતમાં કોંગ્રેસનું મગફળી આંદોલન પણ ધારાસભ્ય અલ્પેશ ઠાકોર અમેરિકા જતાં રહ્યાં

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.