ઉત્તર ગુજરાત અને સૌરાષ્ટ્રના ખેડૂતોએ સરકાર સામે વિરોધ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.