ઉત્તર-પશ્ચિમઝોનમાં ટોરેન્ટ પાવરને ૧૮.૫૦ લાખની પેનલ્ટી કરાઈ છતાં વસુલાત

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.