ઉમેદવાર 10 હજારથી વધુ દાન કે દેવુ રોકડમાં નહીં લઈ શકે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.