ઊંઝા ઉમિયા મંદિરથી દિવ્યરથ અમદાવાદ પહોંચશે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.