ઊંઝા APMCની ચૂંટણીમાં એક ઉમેદવારનો પ્રચાર ખર્ચ રૂ.5 કરોડ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.