એકઝીટ પોલ અને ઓપીનિયન પોલ પર પ્રતિબંધ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.