એકથી વધું વાહન નહીં રાખવાની નીતિ પર દબાણ વધી ગયું

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.