એકબીજાને ભાંડતા ભાજપ-કોંગ્રેસના સભ્યો સ્ટડીટુર(?) તો કરે છે પણ રીપોર્ટ આપતા નથી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.