એક જ કુટુંબની રૂ.500 કરોડની ખેતીની જમીન રહેણાંક વિસ્તારમાં ફેરવવાનું ભાજપનું કૌભાંડ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.