એન્જીનમાં ખામીના કારણે મારૂતીએ 1 લાખ કાર પરત ખેંચી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.