એર ઈન્ડિયાનું ખાનગીકરણ થશે તો મુર્ખામી હશે – ભાજપ નેતા સ્વામી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.