એર સ્ટ્રીપ જેવી રાષ્ટ્રિય સુરક્ષાની યોજનામાં પણ જમીન માપણીના છબરડાઓ સામે આવ્યા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.