એસવીપી હોસ્પિટલના તબીબોની માનવતા મરી, ડીપોઝીટની જંજાળમાં દર્દીએ પ્રાણ ગુમાવ્યો!!

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.