એસ્સાર પોર્ટ્સે હઝિરા પેસેન્જર ફેરી ટર્મિનલ ઊભું કર્યું

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.