ઓછા ભાવ મળતાં ખેડૂતોને 4200 કરોડનું નુકસાન ડુંગળીમાં થયું

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.