ઓઢવમાં કુટણખાનામાં 9 યુવતીઓને છોડાવાઈ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.