કંડલા અને ભૂજમાં તાપમાનનો પારો સતત ઉચો જતાં લોકો પરેશાનઃઉનાળાનો લોકોને અનુભવ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.