કઈ ટીવી ચેનલના પત્રકારોએ સ્ટીંગ કરી રૂ.10 લાખ માંગ્યા ?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.