કચ્છના દરિયાઈ વિસ્તારમાં ફ્લોટિંગ ચેક પોસ્ટ અનિવાર્ય

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.