કચ્છના માંડવીમાં રૂ.1 કરોડનું બ્રાઉન સુગર ઝડપાયું

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.