કચ્છના માલધારીઓની હિજરત, સરકારની કોઈ સહાય નહીં

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.