કચ્છના રણમાં પાકિસ્તાન નજીક જમીનમાં 200 મીટર નીચે નદી મળી આવી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.