કચ્છમાં ઓછો વરસાદ થતાં વકરતી સ્થિતી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.