કચ્છમાં દાડમના ફુલ ખરી જતાં 60 ટકા પાક ઘટી જશે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.