કચ્છમાં ધારણા પ્રમાણે 41ની દાવેદારી ફગાવી ચાવડાને પુનઃ ટિકિટ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.