કચ્છ લોકસભાથી મોરબી અગલ થવા માંગે છે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.