કડી સર્વ વિશ્વવિદ્યાલયના ૧૨૯૪ વિદ્યાર્થીઓને ૧.૪૧ કરોડની સ્કોલરશિપ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.