કમિશનખોર નેતાઓના કારણે પાણીની પાઇપ લાઇનો 2 વખત બદલવી પડી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.