કરૂણા અભિયાનથી રાજ્યમાં ૨૦,૦૦૦ પક્ષીઓના જીવ બચાવાયા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.