કર્ણાવતીનું વચન પાળો મુખ્ય પ્રધાન

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.