કર્મચારીઓને કાર અને ફ્લેટની ભેટ આપનાર સવજી ભાઈ પણ મંદી સામે લાચાર, મહામુલા કામદારોની રોજી બચાવવા સંઘર્ષ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.