કલમી ફળાઉ, ફુલ-છોડના રોપા રાહત દરે આપવામાં આવે છે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.