કાશી વિશ્વનાથમાં જીન્સ અને પેન્ટ પહેરેલા અસ્પૃશ્ય, માત્ર દર્શન કરી શકશે

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.