કુંવરજી આવતાં હીરા અને પરસોત્તમ સોલંકી ભાજપમાં બંધુ લઘુ બંધુ બની ગયા

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.