કુટુંબ દીઠ રૂ.36 હજારનું સરકારી ખર્ચ છતાં મોતનું તાંડવ કેમ ?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.