કૂંજ પક્ષીમાં વાયરસ, લાખો પક્ષીઓ પર જોખમ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.