કેજરીવાલની ભાજપે નકલ કરી, નકલમાં અકલ ન હોય

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.