કેજરીવાલે શિક્ષણના અંદાજપત્ર 16 ટકાથી વધારી 26 ટકા કર્યું, રૂપાણીએ ઘટાડી 7 ટકા કર્યું

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.