કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય અમરીશ જૂથ સામેના રાજુલા નગરપાલિકાના પ્રમુખનું રાજીનામું મંજૂર

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.