કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય ગેનીબેન ઠાકોરે લગ્નમાં પણ રાજરમત આદરી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.