કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય રહે સુરત બહાર કેમ નિકળતા નથી ?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.