કોંગ્રેસના નેતાઓની આસપાસ ફરે તે આગળ આવે, કામ કરે તે નહીં – અતુલ પટેલે પક્ષ છોડ્યો

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.