કોંગ્રેસના નેતાએ પોતાના કાર પર હોમ મીનીસ્ટ્રીનું સ્ટીકર લગાવી દીધું

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.