કોંગ્રેસના નેતા જે બી પટેલના પુત્ર જીમી જમીન કૌભાંડી

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.