કોંગ્રેસના હારના મુખ્ય જવાબદાર અહેમદ પટેલે રાજીનામું કેમ ન આપ્યું ?

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.