કોંગ્રેસમાં કેમ રાજીનામાં પડી રહ્યાં છે, આણંદમાં 4 રાજીનામાં

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.