કોંગ્રેસ અને ભાજપના 26 બેઠકના ઉમેદવાની યાદી, વિશ્લેષણ

Sorry, this news is only available in ગુજરાતી.